Kronoby Ungdoms- och Nykterhetsförening r.f.

Bild: Kronoby Ungdoms- och Nykterhetsförening r.f.

Föreningsinfo
Kronobyvägen 3, 68500 Kronoby
E-post: kronobyun( at )gmail.com
kronobyufnf.sou.webbhuset.fi/
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 1:a ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Hembygdsverksamhet, Marknader & loppis, Musik, Teater/revyverksamhet, Ungdomsverksamhet
Inventarier: Ljudanläggning, Ljusanläggning, Musikanläggning, Videokanon

Kontaktperson
Petter Björkgren
Telefon: 045-3132163
E-post: kronobyun( at )gmail.com